ขี้เกียจ อธิบายเกี่ยวกับความจริงเบื้องหลังที่ว่ายิ่งขี้เกียจครอบครัวยิ่งมีความสุข

ขี้เกียจ เมื่อเพื่อนผู้ชายเห็นประโยคนี้ ก็จะเยาะเย้ยใช่ … Read more