โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

โรงเรียนวัดเขานางเภา

โรงเรียนวัดเขานางเภา

นางสาวภัทราวลัย ลิ้นโป ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดเขานางเภา

Previous Next

ประวัติ โรงเรียนวัดเขานางเภา

โรงเรียนวัดเขานางเภา  ตั้งอยู่ หมู่ 1  ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา   ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยขุนภักดีสงคราม  นายอำเภอกาญจนดิษฐ์ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2464  เมื่อเปิดครั้งแรกตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลกรูด ชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลกรูด  โดยมีนายกล่ำ  ศรีเกิด  เป็นครูใหญ่ แต่การสัญจรไปมา ไม่สะดวก จึงย้ายมาสร้างใหม่ที่วัดเขานางเภา หมู่ 1 ตำบลเดียวกัน เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2464 เปิดทำการสอนจนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

“โรงเรียนวัดเขานางเภา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีสภาพแวดล้อม และภูมิทัศน์เอื้อต่อการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ชุมชนพึงพอใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา”

ปรัชญา

“ความรู้คือเครื่องส่องทางเดินให้ชีวิต”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 2. พัฒนาระบบบริหารจัดการของโรงเรียนให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริม พัฒนาระบบประกันคุณภาพในโรงเรียน 4. ส่งเสริมพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพ 5. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพ

กิจกรรมโรงเรียน นานาสาระ น้ำหอม เป็นส่วนผสมของน้ำมันหอมระเหยหรือสารประกอบให้กลิ่น, สารฟิกเซทีฟ ที่มีกลิ่นหอมกับตัวทำละลาย ใช้เพื่อให้ร่างกายมนุษย์, สัตว์, อาหาร, สิ่งของ หรือพื้นที่อยู่อาศัยมีกลิ่นที่น่าพึงพอใจ โดยทั่วไปแล้วน้ำหอมมักอยู่ในรูปของเหลวและใช้ให้กลิ่นที่น่าเข้าหาแก่ตัวบุคคล การค้นพบทางโบราณคดีและเอกสารโบราณแสดงให้เห็นถึงการใช้น้ำหอมในอารยธรรมยุคแรกสุดของมนุษย์ น้ำหอมจัดเป็นเครื่องประดับอันเย้ายวนและทรงเสน่ห์ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาหลายร้อยปี และน้ำหอมยังถูกสร้างโดยสุคนธกรมากหน้าหลายตา จนกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยส่งเสริมบุคลิกและเอกลักษณ์ให้กับผู้คนในสังคม โดยแบรนด์น้ำหอมดั้งเดิมนั้นมีทั้งที่ยังคงอยู่ หรือบางแบรนด์ก็ล้มหายตายจากไปตามกาลเวลา ส่วนแบรนด์น้ำหอมใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นอย่างมากมายราวกับดอกเห็ดในช่วงฤดูฝน ตามกระแสนิยมโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม น้ำหอมก็ยังคงเป็นโลกของแฟชั่นที่มีเกิดก็มีดับ บางแบรนด์นั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในอดีต และอาจสูญหายไปตามกาลเวลา ขณะที่บางแบรนด์ยังคงครองใจผู้คนจนถึงปัจจุบัน ไม่เพียงเท่านั้น น้ำหอมก็ยังถือเป็นเรื่องของเคมีที่ถูกใช้บนผิว เมื่อวงการน้ำหอมเติบโต วงการวิทยาศาสตร์ก็เติบโตด้วยเช่นกัน แต่ถึงแม้ว่าจะปรับสูตรไปมากแค่ไหน ความคลาสสิกก็ยังคงเป็นสิ่งที่เหล่านักสะสมทั้งหลายต่างถวิลหา

ความต้องการของผู้บริโภคในการใช้น้ำหอมนั้นชัดเจน และน้ำหอมกำลังก้าวเข้าสู่วิถีชีวิต ของผู้บริโภคอย่างมากมาย แบรนด์น้ำหอมในประเทศเป็นที่นิยม สามารถอธิบายข้อมูลได้ ดังนี้ ในเดือนสิงหาคม 2020 แบรนด์น้ำหอม Scentooze Santu ได้รับเงินทุนก่อนรอบ A หลายสิบล้านรอบจาก Source Code Capital ก่อนหน้านี้ แบรนด์ยังได้รับเงินทุนสนับสนุน จากห้างหุ้นส่วนการจัดการ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเจียหลานกรุ้ป

สี่เดือนต่อมา บริษัทน้ำหอม ประกาศว่าได้รับเงินทุนเชิงกลยุทธ์หลายสิบล้าน จากกลุ่มท่องเที่ยวยุโรป และเมืองหลวงชิงเซิน ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียว หยูฟานแตกต่างจากน้ำหอมแบรนด์อื่นๆ โดยอยู่ในตำแหน่ง ผู้ให้บริการน้ำหอมมืออาชีพครบวงจร นอกจากน้ำหอมแบรนด์ Barrio BARRIO แล้ว ยังให้บริการ OEM น้ำหอมแบบครบวงจรอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ของ Plustwo ครอบคลุมสามประเภท ดังนี้ การดูแลเส้นผม การดูแลร่างกาย และน้ำหอม ผลิตภัณฑ์ระดับดาว Moon Ointment เปิดขายออนไลน์มาเป็นเวลา 3 เดือน ด้วยยอดขายมากกว่า 150,000 ชิ้น ครองอันดับหนึ่งในการขายผลิตภัณฑ์ Tmall Ointment เป็นเวลา 3 เดือนติดต่อกัน และกลายเป็นน้ำหอมกลิ่นเดียว ในหมวดหมู่น้ำหอมของยี่ห้อ Tmall จากนั้นในวันที่ 18 มกราคมของปีนี้ เมืองหลวง CITIC ได้เสร็จสิ้นการลงทุน โดยแบรนด์หลัง ห้องน้ำหอมจำแนกใหม่เป็นจำนวนมากมาย เป็นบริษัทในประเทศแห่งแรก ที่เสนอแสงสว่าง แบรนด์น้ำหอมดั้งเดิมภายใต้แนวคิดซาลอน ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ น้ำหอม น้ำหอมอวกาศ น้ำหอมสำหรับรถยนต์ เทียนหอม ผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ที่มีกลิ่นหอม เป็นต้น การจัดหาเงินทุนเป็นสิ่งที่ดี ในความหมายทางการค้า แต่ไม่จำเป็นต้องนำมา ซึ่งการปรับปรุงในระดับศิลปะ ทุนยินดีที่จะเข้าสู่วงการน้ำหอม โดยระบุว่างานชิ้นนี้ ต้องมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ เมืองหลวงสามารถนำน้ำหอมในประเทศ มาสู่บรรยากาศใหม่ได้ หนิว หมิงหยู บล็อกเกอร์คนดังทางอินเทอร์เน็ต ที่มีประสบการณ์ในการสะสมน้ำหอม 24 ปี กล่าวกับผู้สื่อข่าว ของการเงินเครื่องสำอางออนไลน์ การเพิ่มขึ้นของกลิ่นหอมท้องถิ่น ทางเลือกช่องที่ร่วมสมัยกว่า สำหรับน้ำหอม ประเภทเฉพาะที่เป็นส่วนตัวอย่างยิ่ง และขึ้นอยู่กับประสบการณ์ จำเป็นต้องลองใช้น้ำหอมอยู่เสมอ บางแบรนด์เลือกที่จะโต้ตอบกับผู้บริโภค ผ่านร้านค้าพิเศษแบบออฟไลน์ และทำเลย์เอาต์ omni channel ให้สมบูรณ์ในการติดตามผล ตามสถิติตามตาราง แบรนด์น้ำหอมในประเทศ ที่ผลิตขึ้นในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น เนื่องจากอุปสรรคในการเข้าต่ำกว่า ส่วนใหญ่จะออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับอุตสาหกรรมค้าปลีก ที่นำกระแสการปิดร้านในปี 2558 เนื่องจาก โหนด นับตั้งแต่นั้นมา แบรนด์น้องๆ ก็สร้างขึ้นโดยไม่มีข้อยกเว้น เลือกที่จะตัดจากออนไลน์ การสำรวจของพวกเขาเน้นที่รูปภาพ ในบริบทตะวันออกเป็นเอกฉันท์ และแปลงเป็นเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ และตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ตามลำดับ เพื่อความเป็นธรรม แบรนด์ดั้งเดิมในประเทศส่วนใหญ่ ยังคงมีความคิดเป็นของตัวเอง หนิว หมิงหยู ผู้เล่นน้ำหอมอาวุโสกล่าว กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นไปตามรสนิยมที่แท้จริง และได้กลายเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ ซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน การรับผู้มีความสามารถระดับมืออาชีพมากขึ้น ถ้าเราบอกว่าเฉพาะ อาจกลายเป็นมวล ด้วยการเปิดรับแสงสูง สำหรับผู้บริโภค และแสวงหาความเป็นตัวของตัวเอง ก็สามารถหาผู้เล่นระดับไฮเอนด์ในท้องถิ่น ที่ยอมรับในตลาด ได้มากขึ้นเรื่อยๆ ผู้ผลิตน้ำหอมมืออาชีพมากขึ้น ได้สร้างแบรนด์ของตนเองขึ้น นำบรรยากาศใหม่ มาสู่อุตสาหกรรมน้ำหอมในท้องถิ่น ในหมู่พวกเขา ผู้ก่อตั้งผู้ผลิตน้ำหอม ของบริษัทน้ำหอมที่มีชื่อเสียง น้ำหอมสองยี่ห้อ Wuduoli Uttori และ Fuxiangtang Fukudo ที่ก่อตั้งโดยเขามีชื่อเสียงในระดับสูง ในฟอรัมน้ำหอม และโซเชียลเน็ตเวิร์ก ในหมู่พวกเขาอดีตเรียกว่า มาตรฐานในหมู่แบรนด์น้ำหอมในประเทศ โดยบล็อกเกอร์น้ำหอม ได้รับการยอมรับว่า เป็นจุดสุดยอดของน้ำหอมซาลอนในประเทศ โดยผู้คนในวงกลม ผลิตภัณฑ์จำนวนมาก ได้คะแนนมากกว่า 8 คะแนนในน้ำหอม แบรนด์น้ำหอมที่ผ่านการรับรอง ไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศ ก็ต้องทำงานหนักไม่เพียงแต่ในด้านรสชาตินั้น แต่ยังรวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ และการตลาดด้วย น้ำหอมเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย ที่ลงมาจากแท่นบูชาศักดิ์สิทธิ์ แต่ถึงแม้จะเป็น เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ระดับนี้ยังเป็นไปไม่ได้ ที่จะเป็นสิ่งที่จำเป็นของชีวิต ดังนั้นเนื้อหาของมัน จึงมีความสำคัญพอๆ กับรูปลักษณ์ บล็อกเกอร์น้ำหอม กล่าวว่า ฉันหวังว่าจะได้เห็นแบรนด์ในประเทศเช่น Ludanshi และ Artixian ที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านศิลปะ และธุรกิจ เมื่อเทียบกับแบรนด์น้ำหอมระดับสากล ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับศตวรรษ แบรนด์น้ำหอมในประเทศที่เริ่มต้นช้า และมีคุณสมบัติเพียงเล็กน้อย ก็มีข้อผิดพลาด ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกับ ข่าวประชาสัมพันธ์