โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

ในวันที่ 26 มิถุนา 2560 ที่ผ่านมาทาง โรงเรียนวัดเขานางเภา ของเรานั้น ได้ร่วมมือกัน กับคณะ อาจารย์ และ เด็กๆน้องๆนักเรียกทุกคน จัดกิจกรรม เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560
เพื่อ ส่งเสริม และ ปลูกฝัง รณรงค์ ให้กับเด็กในการ ต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

yasabtidooo