โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดหลักสูตร D.A.R.E ภาคเรียนที่1

กิจกรรมปิดหลักสูตร D.A.R.E

วันที่ 18 กันยายน 2560 ทาง โรงเรียนวัดเขานางเภา ได้รับเกียจจากเหล่าพี่ๆตำรวจ เข้ามาจัดทำกิจกรรม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่เหล่าเด็กๆ น้องนักเรียน และ ทำ กิจกรรมปิดหลักสูตร D.A.R.E ประจำภาคเรียนที่ 1 ปี 2560 ณ โรงเรียน โรงเรียนบ้านแม่โมกข์

และทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานกับเด็กๆ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณมากครับ

กิจกรรมปิดหลักสูตร

กิจกรรมปิดหลักสูตร