โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

กิจกรรมสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณ และบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมสวนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณ

ในวันที่ 1 กรกรฎาคม 2560 ทาง โรงเรียนวัดเขานางเภา ของเรานั้นได้ร่วมมือ กับ เด็กนักเรียนเพื่อจัดกิจกรรม สวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณ และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ  โรงเรียนวัดเขานางเภา

กิจกรรมสวนสนาม

กิจกรรมสวนสนาม