โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

กิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา ณ วัดเขานางเภา

กิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา

วันที่ 7 กรกฏาคม 2060  ทาง โรงเรียนวัดเขานางเภา ของเรา คณะครู และ นักเรียนโรงเรียนวัดเขานางเภา ร่วมกัน จัด กิจกรรมแห่เทียน และถวายเทียนพรรษา และร่วมเดินทางไปทำกิจกรรม ณ วัดเขานางเภา ร่วมสร้างบุญด้วยช่วยกันครับ

กิจกรรมแห่เทียน
กิจกรรมแห่เทียน