โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2559

ประชุมผู้ปกครอง นักเรียนเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา

วันนี้ ณ เวลา 13.00-15.30น. ที่ โรงเรียนวัดเขานางเภาของเรานั้น ได้จัดการ ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน เพื่อรายงานผลการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

และ สร้างความเข้าใจแนวทางในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2560 ของเรา

พร้อมจัดกิจกรรม Classroom meetting และเลือกคณะกรรมการ ผู้ปกครองประจำชั้นเรียน ทางโรงเรียน ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ

ประชุมผู้ปกครอง
ประชุมผู้ปกครอง