โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

มอบข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้าข้าวสารอาหารแห้งให้นักเรียน

มอบข้าวของเครื่องใช้ ไฟฟ้าข้าวสารอาหารแห้งให้นักเรียน

ด้วยความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.บาทหลวงนที ธีรานุวัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรุณวิทยา (อดีต ผอ. รร.เทพมิตรศึกษา) ที่อุตส่าห์ มอบข้าวของเครื่องใช้ไฟฟ้า ข้าวสารอาหารแห้ง จากประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดเขานางเภา วันนี้ ข้าวของทุกชิ้นถึงมือ นักเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่า ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงครับ

มอบข้าวของเครื่องใช้
มอบข้าวของเครื่องใช้