โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

วันนี้ โรงเรียนวัดเขานางเภา นำนักเรียนไปแสดงรับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ

หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง

วันนี้ ทาง โรงเรียนวัดเขานางเภา นำนักเรียนไปแสดงในกิจกรรมรับการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฯ ณ ศาลาหมู่ที่ 6 บ้านท่าเฟือง การแสดงชุดนี้ ทำการฝึกสอนโดยนางสาวสุนิสา ช่วยสถิตย์ และนางสมใจ เผือกเหล็ก ครู รร .วัดเขานางเภา

หมู่บ้านเศรษฐกิจ
หมู่บ้านเศรษฐกิจ