โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

อาคารสถานที่


ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนวัดเขานางเภา

building1
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2510
building2
อาคารเรียน
ป.1ข
ปีที่สร้าง 2523
building3
อาคารเรียน
สปช.105/29
ปีที่สร้าง 2537
building4
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
312
ปีที่สร้าง 2521
building5
อาคารอเนกประสงค์/โรงอาหาร/โรงฝึกงาน
สปช.206/26
ปีที่สร้าง 2508
building6
บ้านพักครู
กรมสามัญ
ปีที่สร้าง 2522
building7
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2525
building8
ส้วม
สปช.601/26
ปีที่สร้าง 2526
building9
ส้วม
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
building10
หอสมุด
อื่น อื่น
ปีที่สร้าง 2560
building11
สนามเด็กเล่น
สนามเด็กเล่น
ปีที่สร้าง 2556
building12
ถังเก็บน้ำ
ฝ.33
ปีที่สร้าง 2541
building13
ถนน
ถนนคอนกรีต
ปีที่สร้าง 2555