โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

เลี้ยงน้ำชาเพื่อหารายได้มาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ให้โรงเรียนวัดเขานางเภา

เลี้ยงน้ำชาเพื่อ หารายได้ มาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

ทาง โรงเรียนวัดเขานางเภา ขอขอบคุณ เหล่าสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ จากตำบลกรูด เดินทางมาเพื่อ เลี้ยงน้ำชา และ หารายได้ให้กับมาปรับปรุงอาคารเรียน และอาคารเอนกประสงค์ ให้แก่ โรงเรียนวัดเขานางเภา
ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีฯ และท่านกำนันของตำบลกรูด และ ผู้ใหญ่ทุกท่าน ที่มามอบสิ่งที่ดี ๆ ให้กับโรงเรียนวัดเขานางเภา ในครั้งนี้ ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างยิ่งครับ
เลี้ยงน้ำชาเพื่อ