โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

“ทำดีเพื่อพ่อ” ภายใต้โครงการ “ปลูกต้นไม้ เพื่อพ่อ

โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อพ่อ

ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมานั้น ทาง โรงเรียนวัดเขานางเภา ได้ร่วมมือกับ คณะครูอาจารย์

และ เด็กนักเรียนทุกคน ได้ร่วมมือกัน จัดกิจกรรม “ทำดีเพื่อพ่อ” ใน โครงการปลูกต้นไม้ เพื่อพ่อ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ ทำการจัดหา ปุ๋ย ดิน และ กระถางต้นไม้ มาให้กับ อาจารย์และนักเรียนทุกคน

ได้ทำการ ปลูกต้นไม้เพื่อนำไปฝัง และ ทำการเพาะปลูกภายในบริเวณโรงเรียนนั่นเอง นอกจากนั้นยังมีการนำยางรถยนต์มาประยุคใช้ ให้เกิดประโยชน์อีกด้วย

โครงการปลูกต้นไม้

โครงการปลูกต้นไม้