โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

ขี้เกียจ อธิบายเกี่ยวกับความจริงเบื้องหลังที่ว่ายิ่งขี้เกียจครอบครัวยิ่งมีความสุข

ขี้เกียจ เมื่อเพื่อนผู้ชายเห็นประโยคนี้ ก็จะเยาะเย้ยใช่ … Read more