โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

สมาธิ การเรียนรู้ที่จะนั่งสมาธิรวมถึงการทำให้มีสติมากขึ้น

สมาธิ สัญลักษณ์ของจิตสำนึกที่สูงขึ้น ซึ่งคุณสามารถรับรู … Read more