โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

น้ำลาย อธิบายเกี่ยวกับการประเมินน้ำลายรวมถึงการศึกษาช่องท้อง

น้ำลาย เมื่อตรวจช่องปากจำเป็นต้องประเมินการทำงานของต่อม … Read more