โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

หลอดเลือดหัวใจ อธิบายการวินิจฉัยรวมถึงการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

หลอดเลือดหัวใจ หากเป็นไปได้ที่จะบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ใ … Read more

กล้ามเนื้อหัวใจ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

กล้ามเนื้อหัวใจ อักเสบคือการอักเสบของกล้ามเนื้อหัวใจ พร … Read more