โรงเรียนวัดเขานางเภา

หมู่ที่ 1 บ้านกรูด ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

Mon - Fri: 9:00 - 17:30

077-452381

ผ้าอ้อม คืออะไร และเป็นอันตรายได้หรือไม่ อธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้

ผ้าอ้อม ในอดีต แนะนำให้ใช้ผ้าอ้อมแบบกว้างสำหรับทารกทุกค … Read more